Školenie o svete emócií, pocitov (a citov)

Forma: kombinácia školenia a tréningu, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia: 16 alebo 32 hodín.