Školenie / seminár o reči tela

Po špičkách (Komunikácia a reč tela). 

Forma: kombinácia školenia a tréningu, face - to - face.
Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia: 8 alebo 16 hodín.