Antimanipulácie

Forma: tréningu, face - to - face,  nadväzuje na jednodňový seminár o manipuláciách pod názvom "Tango s diablom".  

Zvyčajná časová kalkulácia tréningu: 8 hodín, odporúčam ho spojiť s teoretickou časťou (spolu 16 hodín). Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní vášho dopytu a predstavy, aký účel by malo vzdelávanie splniť (osobný záujem, práca s klientom, komunikácia v tíme,...)