Emocionálny jogging 2

Forma: workshop, face - to - face.

Kreatívny workshop na tému: Zdroje mojej vnútornej harmónie.
Zvyčajná časová kalkulácia: 5 a 8 hodín.
Je to samostatný workshop.
Môže nadväzovať na tému Emocionálny jogging alebo Nestresuj sa (zvládanie ťažkých situácií a stresu).