Komunikačné zručnosti

Forma: kombinácia školenia a tréningu, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia: 8 hodín, 16, rozšírený 24 hodín.