Manažment zmeny

Forma: kombinácia prednášky a aktivít, face - to - face.

Chcete zmeny vo živote, vo firme? Ako na ne? Čo robiť, ak prídu zmeny "bez dovolenia"?
Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.


Zvyčajná časová kalkulácia vzdelávania: 8/16 hodín.