Manažment zmien

Manažment zmien 

Ako pracovať s ľuďmi v zmene spôsobom tak, aby ju prijali ako zmysluplnú a dôveryhodnú?

Ako pristupovať k zmene, riadiť ju, pracovať so zmenou z pozície nositeľa zmeny?

Cieľom školenia je predstavenie zmeny a jej implementácie z rôznych perspektív cez faktory, vplývajúce na zavádzanie zmeny, hybné sily zmien na organizačnej a individuálnej úrovni.

 Obsah

Čo sa stane, ak?... Zmena z rôznych perspektív

Vízia zmeny. Nositelia a lídri zmien, ich úloha

Hybné sily zmien na organizačnej a individuálnej úrovni

„Hovorme o TOM.“ Práca s rôznymi typmi ľudí a tímom

 

Ako zavádzať zmenu?

Princípy zavádzania a riadenia zmeny

Riadenie zmeny. Plánovanie a realizácia

Postupy - fázy realizácie zmeny a príprava

Plán na riadenie zmeny. Osobná sada nástrojov

 Účastníci

-         získajú informácie, aké sú faktory, vplývajúce na implementáciu zmeny

-         porozumejú úlohe mäkkých zručností v riadení zmien

-         budú vedieť pracovať s dôležitými faktormi pri zavádzaní zmeny

-         pochopia svoju úlohu vodcu a nositeľa zmien

-         naučia sa, ako pracovať s odporom, hybnou silou pri zavádzaní zmien

-         budú vedieť využiť osobnú sadu nástrojov na komunikovanie zmeny

        „V tomto vesmíre existuje iba jedna konštanta a touto konštantou je ... zmena."  

  Albert Einstein