Obchodné zručnosti

Forma: kombinácia prednášky a aktivít, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.


Zvyčajná časová kalkulácia vzdelávania: 8/16 hodín.