Praktická príprava k zavádzaniu zmien


Vhodné pre účastníkov kurzu: Manažment zmeny