Praktický seminár o tom, ako sa prezentovať


Forma: kombinácia vzdelávania, seminára a tréningu, face - to - face. Je vhodný pre obchodníkov, začínajúcich lektorov, prezentujúcich.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia: 16 a viac hodín.