Seminár /školenie o komunikácii

Forma: kombinácia vzdelávania, seminára a tréningu, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia: 8 /16 hodín.