Seminár o timemanažmente

Forma: kombinácia školenia a tréningu, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia vzdelávania: 8 hodín.
Odporúčame toto vzdelávanie kombinovať s témou "Nestresujte (sa)" alebo "Horí!". Pokiaľ má zamestnávateľ záujem na aj relaxácii účastníkov, obyčajne volí vzdelávanie v zariadení, kde si môžu odpočinúť a zrekreovať sa na tri dni.