Teambuliding

Forma:  face - to - face.
Čas: tri dni, streda - piatok.
Termín: január, február, marec.

Priestor: aký vyberiete vy.

Program vzdelávania vytvoríme a odkonzultujeme spolu s vami v súlade s vašimi potrebami.