Tréning o obrane proti manipulácii

Nadväzuje na školenie "Tango s diablom.

Forma: kombinácia školenia a tréningu, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu.

Zvyčajná časová kalkulácia: 8 hodín.