Vedenie a riadenie ľudí

Forma: kombinácia školenie - aktivity, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia vzdelávania: 16 hodín.