VUCA Leadership

Čo je VUCA world?
V - nestálosť- rýchlosť zmien, U - neistota - zmeny sa ťažko predvídajú, C - zložitosť - ťažko je identifikovať všetky prvky zmien a ich vzájomnú súvislosť, previazanosť a A - nejednoznačnosť - mnohoznačnosť mnohých vysvetlení, ktoré môžu hrať rolu.
Vitajte vo VUCA svete.

Forma: kombinácia školenie - aktivity, face - to - face.


Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia vzdelávania: 16 hodín.