Vzdelávanie pre asistentky


Forma: kombinácia školenia a tréningu, face - to - face.

Program vzdelávania vám pošlem po odoslaní dopytu na požadovaný rozsah vzdelávania.

Zvyčajná časová kalkulácia: 8 alebo 16 hodín. (Súčasťou dvojdňového vzdelávania je spoločenská etiketa)