Vzdelávanie, rozsah 16 hodín

Odporúčaný počet osôb 8 -12.
Forma: teória + zážitkové učenie

Po ukončení školenia účastníci
- získajú informácie, aké sú faktory, vplývajúce na implementáciu zmeny,
- porozumejú úlohe mäkkých zručností v riadení zmien,
- budú vedieť pracovať s dôležitými faktormi pri zavádzaní zmeny,
- pochopia svoju úlohu vodcu a nositeľa zmien,
- naučia sa, ako pracovať s odporom, hybnou silou pri zavádzaní zmien,
- budú vedieť využiť osobnú sadu nástrojov na komunikovanie zmeny.

„V tomto vesmíre existuje iba jedna konštanta a touto konštantou je ... zmena." Albert Einstein

Vzdelávanie realizujem vo Vami vybraných priestoroch.

Prosím, využite mail info@intu.sk a napíšte mi svoju víziu vzdelávania. Ďakujem.